Axel Weüdelskolan / Aktuellt / SFI besökte Van Gogh-utställningen

SFI besökte Van Gogh-utställningen

Publicerad: 2019-10-08 08:50 SFI besökte Van Gogh-utställningen

På SFI studieväg 1 har vi haft tre temadagar om och runt Vincent van Gogh.
Vi började med en presentation av konstnären. Sedan besökte vi Van Gogh Live-utställningen på Slottet och vi avslutade med praktiska workshops i skolan där vi målade, skrev och läste mer om Van Gogh.

Annika Lund-Persson
lärare SFI och utvecklingssamordnare

Eleverna tränade på färger och motorik för skrivinlärning