Axel Weüdelskolan / Kontakt / Krisgruppen

Krisgruppen

Axel Weüdelskolans Krisgrupp ansvarar för att lämpliga åtgärder vidtas vid
t ex dödsfall eller olycka.

 • Anna-Karin Almswik

  Signatur: AAK

  Lärare, Arb.rum 120E

  Sfi - Stv 3

  0480-45 19 40

 • Richard Berkeby

  Signatur: RBY

  Rektor, Arb.rum 231

  SFI, Lärvux, Specialpedagogik

  0480-45 18 10

 • Eva Karlsson

  Signatur: EKN

  Specialpedagog, Arb.rum 113

  Lärvux/Sfi

  0480-45 18 21

  076-773 37 11

 • Martina Leander

  Signatur: MLR

  Planerare Arb.rum 228

  Planerare, Admin

  0480-45 18 03

 • Conny Liljeqvist

  Signatur: CLT

  Vaktmästare

  0480-45 18 14

 • Sylvia Mehmeti

  Signatur: SMI

  Receptionist

  0480-45 18 00

 • Monica Thiel

  Signatur: MTL

  Rektor, Arb.rum 232

  Grund vux, Gymnasial vux

  0480-45 18 31