Elever som diskuterar en uppgift tillsammans i en grupp

Personuppgifter och dataskydd

Ergonomi, kroppens rörlighet vid datorn

Variera din arbetsställning vid datorn

På KSGYF ergonomisite hittar du övningar och tips på hur du ska variera din arbetsställning vid datorn.

KSGYF Ergonomisite

Följ oss på Instagram

Elever studerar i grupparbete

Informera din rektor

Som ett steg i vår strävan att ständigt utveckla och förbättra skolans verksamhet vill vi gärna veta hur du uppfattar vår gemensamma skolmiljö.

Klicka här för att komma vidare