Om skolan

Foto av Skolans insida tagen från tredje trappavsatsen

Välkommen till Axel Weüdelskolan i Kalmar

Här hittar du information om vår skola, dess lokaler samt lite annat smått och gott!