Betyg

Publicerad: 2015-06-05 08:58 Loggo, Universitets och högskolerådet.

Information angående betyg från gymnasial vuxenutbildning.

Till dig som är elev vid ett komvux som är ansluten till den nationella
betygsdatabasen


Universitets­ och högskolerådet (UHR) administrerar den nationella betygsdatabasen. Denna
databas används vid antagningen till högskoleutbildningar. Från och med år 2007 använder
UHR och alla universitet/högskolor ett gemensamt antagningssystem. Detta innebär att UHR
och alla lärosäten har tillgång till dina betyg efter att du gjort en anmälan på
www.antagning.se. Det är alltså endast när du gör en anmälan som dina betyg hämtas från
betygsdatabasen till antagningssystemet.

Axel Weüdelskolan är ansluten till betygsdatabasen sedan den 1 januari 2015.
Detta betyder att du inte behöver skicka in någon kopia av dina nyutfärdade betyg om
du söker högskoleutbildningar. Om du ska söka utbildningar på folkhögskola eller
kvalificerad yrkesutbildning skickas inte betyget automatiskt från betygsdatabasen.
Observera att du alltid har ett eget ansvar att kontrollera att dina betyg och andra
relevanta meriter är UHR tillhanda i utsatt tid för anmälan. Även om din skola är
ansluten till betygsdatabasen.

Önskar du få betyget i handen kan du göra en beställning i receptionen på skolan och sedan hämta ut betyget där efter ytterligare någon dag.

Betygsbeställning AW

Betygskopia från Kommunarkivet