Axel Weüdelskolan / Kunskapsporten / Om skolan / Aktuellt / Digital undervisning

Digital undervisning

Publicerad: 2020-11-04 13:01

Från och med den 4/11-20 och tills vidare så kommer all undervisning på Axel Weüdelskolan att bedrivas digitalt. Om du har frågor gällande din kurs så tar du kontakt med din lärare via mejl. Uppdateringar av information på hemsidan kommer att ske löpande.