Axel Weüdelskolan / Kunskapsporten / Om skolan / Aktuellt / Ett stort grattis till årets Witting-lärare Annika Lund Persson

Ett stort grattis till årets Witting-lärare Annika Lund Persson

Publicerad: 2020-03-02 13:48 Ett stort grattis till årets Witting-lärare Annika Lund Persson

Ett stort grattis till årets Witting-lärare Annika Lund Persson
Annika fick den 22/2 ta emot utmärkelsen årets Witting-lärare. Hon belönas för att hon:
* I sin undervisning valt att arbeta med Wittingmetoden
* Med sitt Wittingarbete eftersträvat att tillfredsställa elevernas och skolans förhoppningar om goda resultat samt skapat glädje i elevernas lärande.
* Inom ramen för Wittingmetodens pedagogiska principer och riktlinjer försökt anpassa arbetet till de aktuella eleverna och till undervisningssammanhanget.
* Strävat efter att dokumentera och synliggöra sitt Wittingarbete, för att inspirera andra lärare.
* Har arbetat för att förmedla och förankra Wittingmeteoden och dess pedagogiska principer.

Annika fick den 22/2 ta emot utmärkelsen årets Witting-lärare.

Annika fick den 22/2 ta emot utmärkelsen årets Witting-lärare.

Kunskapsporten