Axel Weüdelskolan / Kunskapsporten / Om skolan / Aktuellt / Samtal och action kring kulturmöten

Samtal och action kring kulturmöten

Publicerad: 2018-10-01 13:37 Samtal och action kring kulturmöten

Under lektionerna i kulturförståelse på SFI steg 1 diskuterades bland annat frågan om hur man hälsar i olika kulturer. Hur hälsar man i Sverige respektive i andra länder? Vilka likheter finns och vilka skillnader?

Kunskapsporten