Axel Weüdelskolan / Kunskapsporten / Om skolan / Aktuellt / Information om kursstarter VT-2020

Information om kursstarter VT-2020

Publicerad: 2020-03-18 13:01

Information till dig som sökt gymnasiala kurser eller grundläggande kurser inom vuxenutbildningen på Axel Weüdelskolan och har planerad kursstart den 23 mars 2020.

Allteftersom vi har möjlighet att erbjuda de redan antagna eleverna plats på distanskurser, kommer vi att skicka information till dessa via student-mailen.
Ta därför för vana att regelbundet logga in i era ksgyf.se-konton.

Vi vill uppmanna alla våra elever att kontinuerligt logga in på era ksgyf.se konton. Behöver vi komma i kontakt med er gör vi det via er ksgyf.se mail.

Information till dig som sökt gymnasialakurser inom vuxenutbildningen på Axel
Weüdelskolan och har planerad kursstart den 23 mars 2020.

Information till dig som sökt GRUV på Axel Weüdelskolan och har planerad kursstart den 23 mars 2020.

Kunskapsporten