KPT Wittingmetoden

Publicerad: 2018-11-19 08:47 Lärare har rollen som elever i utbildningen

Utbildning i Wittingmetoden med 22 pedagoger från Mötesplatsen, KalmarBas och Komvux SFI.

Lite om Wittingmetoden

Metoden utvecklades av Maja Witting (1923-2016)
Metoden utgår från elevens talspråk och från teorin att läsprocessen består av två väsensskilda delar, en teknisk del och en förståelsedel.
De två delarna övas var för sig men alltid parallellt. Arbetsmaterialet är i båda delarna innehållsneutrala språkstrukturer (ex. la, ra, ip, uk, slå, pri ).
Teknik innebär att förknippa en bokstav med ett visst ljud och att läsa från vänster till höger med kontinuitet. Denna del ska och kan automatiseras.
Förståelse är en kreativ och dynamisk process som fortgår hela livet. Den kan inte automatiseras.
I Wittingmetoden skriver sig eleven in i läsandet utifrån teorin att läsa och skriva är två sidor av samma process.
Metoden bygger på att läraren har förtroende för att eleven successivt kan träna upp sin förmåga att bedöma vad den kan och inte kan liksom förmågan att kommunicera detta till läraren.
WM kan användas i arbete med olika individer, inom olika områden och för olika åldrar.
Vi arbetar efter tillämpningsområdet Svenska som nytt språk att lära sig läsa och skriva


För mer information kontakta Annika Lund-Persson, lärare sfi