Axel Weüdelskolan / Kunskapsporten / Om skolan / Aktuellt / Kursstart för Gruv och GyVux-Flex 4 november 2019

Kursstart för Gruv och GyVux-Flex 4 november 2019

Publicerad: 2019-10-10 09:30 Kursstart för Gruv och GyVux-Flex 4 november 2019

GyVuxFlex-elever hittar här nedan tider och salar för första lektionstillfället för flexkurser på gymnasial nivå som startar den 4 november 2019.

GRUV-elever som anmält sig kallas till aula 1 kl. 08.30. den 4/11-19.

Kursstartsschema för GyVux-Flex-elevers första lektionstillfälle med start 4 november 2019 i länken nedan: Gy-elever går direkt till första lektionen enligt info. i bilagan nedan.

FLEX HT 2019 - Start 20191104

Kunskapsporten