Axel Weüdelskolan / Kunskapsporten / Om skolan / Aktuellt / Mässa på Jenny Nyströmsskolan 6/3-18

Mässa på Jenny Nyströmsskolan 6/3-18

Publicerad: 2018-03-16 09:01

Den 6 mars var det mässa på Jenny Nyströmsskolan där eleverna
fick lyssna på information om olika yrken och utbildningar.
Jenny Henrysson, lärare på sfi på Axel Weudelskolan i Kalmar, var
där och berättade om hur det är att arbeta som lärare och varför
hon tycker att det är det bästa yrket man kan ha.

Kunskapsporten