Axel Weüdelskolan / Kunskapsporten / Om skolan / Aktuellt / Meddelande om betygsdatabasen

Meddelande om betygsdatabasen

Publicerad: 2019-06-14 10:51

Vi har fått ett meddelande från UHR angående långsamhet i överföringen av resultat till antagning.se. Alla betyg som rapporterats in från skolorna inom de normala gränserna för inrapportering kommer ändå att tas med i poängberäkningen för HT-19.
Detta betyder också att era betyg förväntas dyka upp senare än väntat på antagning.se, och att de trots detta kommer att finnas med i resultaten som påverkar antagningen till kurser ni anmält er till för HT-19.

Kunskapsporten