Axel Weüdelskolan / Kunskapsporten / Om skolan / Aktuellt / Nytt schema för GymnasieVux HT-18

Nytt schema för GymnasieVux HT-18

Publicerad: 2018-08-31 09:40 Nytt schema för GymnasieVux HT-18

Det nya schemat för GymnasieVux finns nu tillgängligt på WebUntis
Se länk här nedan

Nytt schema för GymnasieVux HT-18

Lista med lärarnas signaturer för sökning i WebUntis

Kunskapsporten