Axel Weüdelskolan / Kunskapsporten / Om skolan / Aktuellt / Sfi i Kalmar i framkant kring digitalt lärande

Sfi i Kalmar i framkant kring digitalt lärande

Publicerad: 2017-12-08 10:00 Anna-Karin visar en elev på en dator

”Det har hjälpt oss pedagogiskt”
Sfi i Kalmar i framkant kring digitalt lärande

”Digital kompetens” har blivit viktiga ledord för att kunna ta del i dagens samhälle.
Detta har uppmärksammats inte minst i språkinlärningen för vuxna nyanlända. En
föregångare på området är SFI i Kalmar där lärarna själva har utvecklat en växande och ständigt aktuell lärplattform.

Text: Karolina Jeppson

Sfi i Kalmar i framkant kring digitalt lärande

Idag tänker vi knappast på hur mycket vi använder oss av digitala hjälpmedel i vardagen – mobiltelefonen, surfplattor, datorn – vi är vana att finna information via sociala medier likväl som att kunna googla fram världen i våra händer. "Digital kompetens" har blivit viktigt för att ta del av samhällets olika funktioner. Det gäller allt från att köpa en tågbiljett till att hitta rätt via GPS när du har gått eller kört vilse. EU har angett åtta nyckelkompetenser som grund för ett livslångt lärande, vilket är sammanlänkat med vuxnas lärande. En av dessa punkter är den digitala kompetensen. Skolverket skriver på sin hemsida att digital kompetens är en demokratisk rättighet i dagens samhälle. För många nya svenskar som ska lära sig ta del av det nya samhällets alla olika delar, blir den digitala kompetensen ett måste. De flesta nyanlända använder sig förstås redan av smarta telefoner för kommunikation men när det gäller användning av digitala hjälpmedel för olika samhällsfunktioner, kan erfarenheten variera. Språkinlärningen går således hand i hand med det digitala lärandet. Detta har många pedagoger insett och fördjupat sig i, för att göra språket mer tillgängligt för nyanlända.

Kalmar drivande i utveckling i digitalt lärande

De lärare som arbetar på Sfi i Kalmar har under ett antal år specialiserat sig på att utveckla språkinlärningen genom digitala hjälpmedel. Det har förstås inneburit att de själva har fått lära nytt, gå fortbildningar och att tänka nytt. Sfi är en del av en större organisation; Kalmarsunds gymnasieförbund. Hela förbundet har varit i framkant i Sverige och satsar stort på den digitala kompetensen. De har ett flertal IKT-pedagoger, det vill säga pedagoger inom Informations- och Kommunikationsteknik, vilka enbart arbetar för att integrera IKT i undervisningen. Anna-Karin Almswik är lärare på Sfi och en av dem som varit med från början för att utveckla undervisningen och ge den en mer digital prägel. Vi pratar en solig fredagseftermiddag i telefon och hon berättar om den resa hon gjort, på både ett personligt plan, likväl som på ett pedagogiskt plan, genom att lära sig mer om digitalisering. – Från början jobbade jag med Studieväg 1 med lågutbildade som inte kunde läsa eller skriva. Jag och mina kollegor pratade mycket om hur eleverna kunde öva på språket även utanför skolan. Det var svårt för dem att studera på egen hand. Hur kunde vi få eleverna att lyssna på språket, att se språket och att träna själva hemma i sin egen vardag? Vi pratade oss fram till att det är bild och ljud som behövs, berättar Anna-Karin Almswik och framhåller hur IKTpedagogerna betytt mycket för kollegiet – för att komma in i själva tänket.

Lärarna utvecklade egen lärplattform

Sfi-lärarna i Kalmar började med att använda Google apps for education. Under det första året, 2014, fick de projektpengar av Skolverket för att med hjälp av IKT-pedagogerna bygga upp en sida, en lärplattform. Efterhand har lärarnas egen kompetens i detta utvecklas, med hjälp av IKT-pedagogerna. De började producera egna filmer och lade ut dem på lärplattformen, vilken eleverna ser som en hemsida. Idag kan språkeleverna gå in och se och lyssna på filmer, de kan till exempel härma och ljuda. – Vi har gjort allt från början. Jag trodde verkligen inte att jag själv skulle kunna hantera detta, men under resans gång har vi lärt oss hur vi kan hantera de här olika digitala hjälpmedlen. Det handlar om att du ska hitta det som hjälper just dig! Anna-Karin Almswik skrattar lite då hon berättar. Sidan utgör ett slags grund för inlärningen. Trots detta behöver förstås pedagogerna ändå samarbeta individuellt med varje elev. – Vi började med etapp 1 i språkinlärningen. Vi samlade filmer och länkar främst för att hjälpa lågutbildade. Men från början tänkte vi inte alltför positivt: Det här kommer aldrig att gå! Vi hade svårt att se hur eleverna kunde hantera sidan och själva söka informationen. Men efterhand har vi hittat olika vägar... vi hjälper eleverna att hitta just det som den enskilde kan hantera. Det behöver inte ske via en dator, det kan göras i mobilen! Vi fokuserar på just det som den enskilde eleven kan tänkas fixa – via padda eller dator och visar dem direkt. När vi går in på varje stödfunktion och ifall eleverna där hittar något som hjälper deras inlärning, så har de en otrolig fördel. Det kan röra sig om elever som till exempel behöver stavningshjälp eller behöver hjälp med uttalet, via uppläsning.

Viktigt särskilt för lågutbildade

Då lärare och elever fann att lärplattformen blev en framgång för svenskainlärningen, fortsatte de att vidareutveckla hemsidan. Efter etapp 1 kom etapp 2 och nu har de fortsatt att avancera till den tredje etappen i språkinlärningen. – Att använda sig av filmer har varit väldigt positivt för de lågutbildade – samtidigt som de får se rörlig bild kan de höra, repetera och säga efter. Vi har till exempel också börjat använda telefonen mer direkt som ett hjälpmedel i undervisningen, för att anpassa språkinlärningen till vardagslivet. Det kan till exempel gälla busskort. Då kan jag på min elevs mobil spela in min röst då jag säger: "Hej jag behöver hjälp med att köpa busskort, kan du hjälpa mig?" Då kan de enkelt träna hemma, berättar Anna-Karin Almswik och fortsätter: – Vi har legat i framkant när det gäller just svenskainlärning för lågutbildade som inte kan läsa och skriva på sitt modersmål – detta var inriktningen från början och det var vi tidiga med. Men sedan har vi sett att lärplattformen används även av elever med längre studiebakgrund.

Uppskattat bland eleverna

Det är inspirerande att höra hur uppskattat det verkar vara bland eleverna, att arbeta med digitala hjälpmedel. Jag undrar på vilka sätt de märker att eleverna tar till sig den digitala undervisningen, just när det finns en så pass stor bredd gällande utbildning och bakgrunder bland nyanlända. Anna-Karin anser att det förstås är väldigt individuellt för olika elever. – Det som är bra är att många säger att de använder sidan väldigt mycket hemma. En stor fördel är att vi kan hänvisa elever som har särskilda problem med vissa saker, till exempel adjektiv-kongruens. Då kan jag visa var de kan öva mer. Ser jag att en elev har svårt med till exempel prepositioner – då kan vi göra en film utifrån just detta och lägga ut den. Filmandet är ett helt otroligt bra hjälpmedel. Jag kan på fem minuter spela in en film och göra instruktioner om vad som helst. Jag filmar med min dator. Ofta gör jag en film genom att visa det som sker på skärmen, genom pilar och förtydliganden. Detta har vi lärt oss av IKTpedagogerna, vi använder oss av Quicktime. Så film är otroligt hjälpsamt.

Ny syn på pedagogiken

Det nya sättet att undervisa som bygger på digitalt lärande har förstås varit tidskrävande till en början. Samtidigt är lärplattformen inte är något exklusivt endast för Sfi i Kalmar utan den ligger öppen och fri att användas av de Sfi-utbildningar som vill. – Vi har själva spelat in de flesta filmer som ligger ute på sidan och de allra flesta övningar har vi gjort själva, men vi har också länkat till övningar som ligger öppna på nätet. Sidan kan användas av alla och vi tycker bara det är jätteroligt ifall andra vill använda sig av vårt material, säger Anna-Karin Almswik. Hela fortbildningen kring IKT möjliggjordes genom projektpengarna, men då lärarna själva har utvecklat sina digitala kompetenser går mycket numera av sig själv. – Det är så fantastiskt med IKT-pedagogerna, de finns här alltid och hjälper oss med det vi behöver. För oss har det varit en väldigt bra fortbildning – när vi ska göra film så måste den ju bli gjord på ett rätt sätt rent pedagogiskt. Vi måste vara tydliga och till en början såg vi det endast som en utveckling för eleven – men det har ju hjälpt oss som lärare enormt! Både tekniskt men även rent pedagogiskt kring hur vi kan tänka då vi undervisar. Och roligt har det varit! Både kompetensutvecklande och roligt att få jobba så här som lärare.

Uppmärksammats med pris

Idag använder Sfi i Kalmar Chrome books som digitalt hjälpmedel. Det finns ett stort antal Chrome books på skolan som kan användas genom nyinköpta surfplattor och ett antal Ipads. Men Anna-Karin Almswik är öppen för olika lösningar när det gäller att nå fram till sina elever och hon har bland annat använt sig av Facebook och har skapat Facebook-grupper som ett kontaktnät för olika klasser på Sfi. Framgångarna kring det digitala lärandet har spridit sig, och Sfi i Kalmar har all anledning att vara stolta. Anna-Karin Almswik berättar: – En av oss har blivit nominerad till Guldäpplet! Priset delas ut av styrelsen för Föreningen Datorn i utbildningen och tidskriften Datorn i utbildningen. Jätteroligt!

Länk till Sfi Kalmars lärplattform: gyf.se/kalmarsfi

Elever som använder datorer