Axel Weüdelskolan / Kunskapsporten / Om skolan / Aktuellt / Sfi språkpraktikprojekt

Sfi språkpraktikprojekt

Publicerad: 2017-12-12 13:45

De tre pedagogerna Anette Håkansson-Ljungström, Lena Samuelsson och Carolina Borelius på Axel Weüdelskolan, sfi, i Kalmar har under 2017 arbetat med att integrera språkpraktiken i undervisningen genom ett projekt bekostat av Skolverket.

Syftet med projektet har varit att få en snabbare integration, att stärka elevernas språkutveckling och få en ökad måluppfyllelse genom en strukturerad språkpraktik kopplad till undervisningen. Forskning har visat att eleverna lär sig mer när praktik och undervisning kopplas ihop. Projektet har utgått från Karin Sandwalls forskning "Att hantera praktiken".

För att lyckas med detta har praktiksamordnaren Anette Håkansson-Ljungström tillsammans med lärarna Lena Samuelsson och Carolina Borelius arbetat med att få fram strukturerade metoder, material och en digital plattform. Detta ska koppla undervisningen till omvärlden, bilda en länk mellan studie- och arbetsliv och ta tillvara kunskaper och erfarenheter som våra vuxna elever inhämtar genom språkpraktiken. Måluppfyllelsen på sfi ska öka. Praktikgrupper har startats. IPads har köpts in och använts för att hjälpa till med dokumentation och stärka språkinlärningen. På den digitala plattformen presenteras arbetssättet samt visas exempel på elever som har eller har haft språkpraktik. 

Sfi-språkpraktikprojekt

I december presenterades projektet på Skolverkets "Mötesplats sfi 2017" i Malmö.

Kontakta gärna Anette Håkansson-Ljungström, Lena Samuelsson eller Carolina Borelius för ytterligare information.

Kunskapsporten