Axel Weüdelskolan / Kunskapsporten / Om skolan / Aktuellt / Smartboarden i undervisningen

Smartboarden i undervisningen

Publicerad: 2017-12-21 09:46

Monica Enberg, Louise Berg och Eva Karlsson.

Vi lärvuxpedagoger har gått en utbildning "Smartboarden i undervisningen". Tack vare medel från Verksamhetsutvecklingsfonden blev detta verklighet. Vi ser nyttan för våra elever när vi och de kan arbeta enskilt och tillsammans vid Smartboarden. Att ta hjälp av flera sinnen och få lära på ett lustfyllt sätt är också positivt för våra elever.

Kunskapsporten