Axel Weüdelskolan / Kunskapsporten / Planering / Viktiga datum för elever

Viktiga datum för elever

Här hittar ni information gällande datum för elever på grundläggande och gymnasial utbildning.

Grundläggande Vuxenutbildning 

Gymnasial Vuxenutbildning

Vår 2019

Grundläggande Vuxenutbildning
Startar 25/3-19

Gymnasial Vuxenutbildning
Startar 25/3-19

Kursstarter SFI - Svenska för invandrare 2019

8 januari 2019

12 mars 2019

14 maj 2019

Kursstarter Grundläggande vuxenutbildning 2019

Våren 2019

14 januari 2019 - anmälan senast 14 december 2018

25 mars 2019 - anmälan senast 13 mars 2019

3 juni 2019 - anmälan senast  20 maj 2019

 

Hösten 2019

26 augusti 2019

4 november 2019

Kursstarter Gymnasial vuxenutbildning 2019

januari - juni

14 januari - reguljära kurser och flexkurser

18 februari - flexkurser, infomöte onsdag 13 februari kl. 16:45

25 mars - flexkurser, infomöte onsdag 20 mars kl. 16:45

29 april - flexkurser, infomöte onsdag 24 april kl. 16:45

3 juni - flexkurser

 

Augusti - december

26 augusti - reguljära kurser och flexkurser

30 september - flexkurser, infomöte onsdag 25 september kl. 16:45

4 november - flexkurser, infomöte onsdag 30 oktober kl 16:45

9 december - flexkurser, infomöte onsdag 4 december kl. 16:45

Kunskapsporten