Axel Weüdelskolan / Kunskapsporten / Utbildning / Grundläggande vuxenutbildning

Grundläggande vuxenutbildning

Vill du studera på grundskolenivå är du välkommen till den grundläggande vuxenutbildningen. Du läser i egen takt efter en individuell studieplan och börjar på en nivå anpassad efter dina förkunskaper.


Grundläggande vuxenutbildning är till för dig

  • som inte gått i skolan på länge
  • som vill träna på att läsa, skriva och räkna
  • som behöver läsa svenska som andraspråk
  • som behöver förbereda dig för studier på gymnasienivå
  • som vill repetera dina högstadiekunskaper och/eller
  • som behöver ett slutbetyg

Den grundläggande utbildningen motsvarar hela grundskolan till och med årskurs nio och ger en allmän kompetens för samhällsliv, arbetsliv och fortsatta studier. Du kan studera svenska, svenska som andraspråk, engelska, matematik och samhällskunskap.

Kurser

Kurserna på grundläggande nivå är indelade i delkurser, se nedan.

Svenska                                          700 p innehåller 4 delkurser
Svenska som andraspråk               700 p innehåller 4 delkurser
Engelska                                         600 p innehåller 4 delkurser
Matematik                                       600 p innehåller 4 delkurser
Samhällskunskap                           150 p innehåller 2 delkurser

Alla delkurser går att studera på dagtid och på kvällstid med undantag för delkurserna i svenska samt delkursen svenska som andraspråk delkurs 1. De delkurserna erbjuds endast dagtid.

Ansökan

Direkt till webbansökan för grund

Om du vill ansöka om att studera svenska på grundläggande nivå så kontaktar du Marie-Louise Anderzén, studie- och yrkesvägledare på Gruv. Marie-Louise når du via mejl eller telefon, tel. 0480-45 18 15 eller This is an email address

Kursstarter

Vi har följande kursstarter 2021:

1 november (sista ansökningsdag 1 oktober)

Obs! Engelska Gruv DK1 kommer inte att hållas på kvällstid under HT-21.

10 januari (sista ansökningsdag 10 december)

Vi tar emot elever i mån av plats.

Studiemedel

Du har möjlighet att ansöka om studiemedel hos CSN för studier på grundläggande nivå.

För att dina studier ska räknas som heltidsstudier behöver du studera 400p på 20 veckor. Om du studerar 300p på 20 veckor så blir det 75% studier och om du studerar 200p på 20 veckor så räknas det som 50% studier.