Axel Weüdelskolan / Kunskapsporten / Utbildning / Grundläggande vuxenutbildning

Grundläggande vuxenutbildning

Vill du studera på grundskolenivå är du välkommen till den grundläggande vuxenutbildningen. Du läser i egen takt efter en individuell studieplan och börjar på en nivå anpassad efter dina förkunskaper.

Grundläggande vuxenutbildning är till för dig

  • som inte gått i skolan på länge
  • som vill träna på att läsa, skriva och räkna
  • som behöver läsa svenska som andraspråk
  • som behöver förbereda dig för studier på gymnasienivå
  • om vill repetera dina högstadiekunskaper och/eller
  • som behöver ett slutbetyg

Den grundläggande utbildningen motsvarar hela grundskolan till och med årskurs nio och ger en allmän kompetens för samhällsliv, arbetsliv och fortsatta studier. Du kan läsa fristående ämnen eller de ämnen som leder till grundskolekompetens/slutbetyg (svenska, engelska, matematik och samhällskunskap).

Med studieformen "reguljär" nedan avses att du följer ordinarie terminstid.

För mer information

Peter Fors

Signatur: PFS

Arb.rum 225

Studievägledare grundläggande vux

0480-45 18 15

Kunskapsporten