Axel Weüdelskolan / Kunskapsporten / Utbildning / Grundläggande vuxenutbildning

Grundläggande vuxenutbildning

Vill du studera på grundskolenivå är du välkommen till den grundläggande vuxenutbildningen. Du läser i egen takt efter en individuell studieplan och börjar på en nivå anpassad efter dina förkunskaper.


Grundläggande vuxenutbildning är till för dig

  • som inte gått i skolan på länge
  • som vill träna på att läsa, skriva och räkna
  • som behöver läsa svenska som andraspråk
  • som behöver förbereda dig för studier på gymnasienivå
  • som vill repetera dina högstadiekunskaper och/eller
  • som behöver ett slutbetyg

Den grundläggande utbildningen motsvarar hela grundskolan till och med årskurs nio och ger en allmän kompetens för samhällsliv, arbetsliv och fortsatta studier. Du kan studera svenska, svenska som andraspråk, engelska, matematik och samhällskunskap.

Kurser

Kurserna på grundläggande nivå är indelade i delkurser, se nedan.

Svenska                                          700 p innehåller 4 delkurser
Svenska som andraspråk               700 p innehåller 4 delkurser
Engelska                                         600 p innehåller 4 delkurser
Matematik                                       600 p innehåller 4 delkurser
Samhällskunskap                           150 p innehåller 2 delkurser

Alla delkurser går att studera på dagtid och på kvällstid med undantag för delkurserna i svenska samt delkursen svenska som andraspråk delkurs 1. De delkurserna erbjuds endast dagtid.

Ansökan

Du ansöker till kurser på grundläggande nivå genom ett personligt möte med studievägledare Peter Fors. Boka tid för möte på telefon 0480-45 18 15 eller via mejl, This is an email address.

Kursstarter

Kursstarter för 2020 är följande:

23 mars (sista ansökningsdag 13/3)
8 juni (sista ansökningsdag 22/5)
24 augusti
2 november

Till kursstarten den 23 mars är det möjligt att söka alla kurser utom engelska delkurs 1 samt samhällskunskap. Vi tar emot elever i mån av plats.

För mer information

Peter Fors

Signatur: PFS

Arb.rum 229

Studievägledare grundläggande vux

0480-45 18 15

Kunskapsporten