Kurser

Kurser grundläggande vuxenutbildning

Svenska                                               700p innehåller 4 delkurser
Svenska som andraspråk                       700p innehåller 4 delkurser
Engelska                                              600p innehåller 4 delkurser
Matematik                                           600p innehåller 4 delkurser
Samhällskunskap                                  150p                                                                        

Kvällskurs , kl. 17.00 – 19.00

Svenska som andraspråk flex                 700p innehåller 4 delkurser
Engelska flex                                        600p innehåller 4 delkurser
Matematik flex                                     600p innehåller 4 delkurser

Kurserna Biologi, Fysik, Kemi, Histioria, Religion, Geografi, Hem och
konsumentkunskap, och orienteringskurs Datakunskap för nybörjare
startar om tillräckligt antal sökande finns.

Kunskapsporten