Prövning

Prövning är till för dig som vill studera på egen hand och få din kunskap utvärderad.

Vi kommer att öppna en ny prövningsperiod på våren 2021. I nuläget vet vi inte vilken period det blir. Håll ett öga på hemsidan så lägger vi ut mer information om detta så snart vi vet.

Prövning är till för dig som vill studera på egen hand och få din kunskap utvärderad. Du får en lärare som går igenom kursinnehåll och betygskriterier och för att få betyg gör du en prövning på hela kursen. 

En prövning kostar 500 kr per kurs. Anmälan är bindande och återbetalning sker ej! Om du tidigare har fått betyget Icke Godkänd eller F är prövningen kostnadsfri. Du får pröva upp till 400 poäng per termin.

Du som skall göra prövning ska först samtala med en studie- och yrkesvägledare på Kunskapsnavet (tel. 0480-45 01 50 telefontid mellan 10:00 och 12:00). (Vid F i pågående kurs kontaktar du betygsättande lärare)

Till samtalet tar du med dig kopior på betyg och personbevis. Ni fyller tillsammans i anmälningsblanketten som du sedan lämnar i Axel Weüdelskolans reception, tillsammans med kopiorna på betyg och personbevis, och betalar ev. prövningsavgift.  Din handledare på kunskapsnavet ger dig dag och tid för informationsmötet då du också får träffa din prövningslärare.

För att genomföra en prövning behöver du ett ksgyf-elevkonto. Ta kontakt med receptionen på Axel Weüdelskolan om du inte kan komma in i ditt konto. 

Observera att

  • det inte är tillåtet att på egen hand kontakta lärare innan anmälan är gjord. Det är ALLTID Axel Weüdelskolan som beslutar vilken lärare som skall pröva eleven.
  • anmälan är bindande!
  • återbetalning sker ej!
  • du ska ha gjort din prövning inom prövningsperioden efter att betalning erlagts.
Kunskapsporten