Prövning

Prövning är till för dig som vill studera på egen hand och få din kunskap utvärderad.

Nästa prövningsperiod är vecka 23+24. Du ansöker om att få göra en prövning via Kunskapsnavet, tel 0480-45 01 50 (telefontid kl 10.00-12.00). Sista dag för ansökan om prövning är den är den 28 maj. Vi genomför prövningar i svenska, svenska som andraspråk, engelska, matematik och modersmål den här prövningsperioden.

Prövning är till för dig som vill studera på egen hand och få din kunskap utvärderad. Du får en lärare som går igenom kursinnehåll och betygskriterier och för att få betyg gör du en prövning på hela kursen. 

En prövning kostar 500 kr per kurs. Anmälan är bindande och återbetalning sker ej! Om du tidigare har fått betyget Icke Godkänd eller F är prövningen kostnadsfri. Du får pröva upp till 400 poäng per termin.

Du som skall göra prövning ska först samtala med en studie- och yrkesvägledare på Kunskapsnavet (tel. 0480-45 01 50 telefontid mellan 10:00 och 12:00). (Vid F i pågående kurs kontaktar du betygsättande lärare)

För att genomföra en prövning behöver du ett ksgyf-elevkonto. Ta kontakt med receptionen på Axel Weüdelskolan om du inte kan komma in i ditt konto. 

Observera att

  • det inte är tillåtet att på egen hand kontakta lärare innan anmälan är gjord. Det är ALLTID Axel Weüdelskolan som beslutar vilken lärare som skall pröva eleven.
  • anmälan är bindande!
  • återbetalning sker ej!
  • du ska ha gjort din prövning inom prövningsperioden efter att betalning erlagts.