Axel Weüdelskolan / Planering / Betygsbeställning

Betygsbeställning

Vill du beställa ditt betyg från kurser i Axel Weüdelskolans regi så kan du  fylla i detta formulär:

Betygsbeställning för kurser på Axel Weüdelskolan från 2000 och framåt.

Betyg som uppnåtts från den 2015-01-01 skickas automatiskt till betygsdatabasen där t.ex. antagning.se hämtar dem efter anmälan till någon kurs hos dem. 

Har du betyg äldre än från 2000 kan du ansöka om dem här.