Axel Weüdelskolan / Planering / Betygsbeställning

Betygsbeställning

Här hittar du en ifyllbar blankett som du kan använda för att beställa ditt betyg efter avslutad kurs på Axel Weüdelskolan. Vill du beställa ditt betyg direkt via denna sida så kan du fylla i och skicka din beställning via det ifyllbara formuläret "betygsbeställning" i vänsterspalten.
Betyg som uppnåtts från den 2015-01-01 skickas automatiskt till betygsdatabasen. Har du ett betyg från tidigare än 2000 så finns ditt betyg på kommunarkivet där du kan beställa en betygskopia.

Betygsbeställning AW

Kommunarkivet