Axel Weüdelskolan / Planering / Betygsbeställning

Betygsbeställning

Här hittar du en ifyllbar blankett som du kan använda för att beställa ditt betyg efter avslutad kurs på Axel Weüdelskolan.
Betyg som uppnåtts från den 2015-01-01 skickas automatiskt till betygsdatabasen. Har du ett betyg från tidigare än 2000 så finns ditt betyg på kommunarkivet där du kan beställa en betygskopia.

Betygsbeställning AW

Kommunarkivet