Axel Weüdelskolan / Planering / Betygsbeställning

Betygsbeställning

Vill du beställa ditt betyg från kurser i Axel Weüdelskolans regi så kan du  fylla i detta formulär: Betygsbeställning AW för kurser från 2000 och framåt.

Betyg som uppnåtts från den 2015-01-01 skickas automatiskt till betygsdatabasen där t.ex. antagning.se hämtar dem efter anmälan till någon kurs hos dem. 

Har du ett betyg från tidigare än 2000 så finns det på kommunarkivet där du kan beställa en betygskopia.

Kommunarkivet