Scheman

Med verktyget Skola 24 Hittar du ditt schema.
Var uppmärksamma på att skolan är stängd för utomstående, inte heller barn eller på andra sätt anhöriga till elever får komma in på skolan.

 

 Schema - Skola 24