Axel Weüdelskolan / Planering / Frånvaroanmälan

Frånvaroanmälan

Frånvaroanmälan för elever

Frånvaroanmälan är obligatorisk för alla elever. Du ska frånvaroanmäla dig i "Dexter" i första hand.
Du kan också frånvaroanmäla dig via tel 0480-45 18 00 senast kl 12.00. Eller på mail till skolan This is an email address också senast kl. 12:00 den dag du är frånvarande.

Viktigt!! Om du är sjuk mer än en vecka måste du kunna visa en kopia på ditt sjukintyg för din lärare. Obs! under Coronaepidemin är sjukintyg inte nödvändigt, detta för att avlasta vården.

OBS! Du måste alltid göra sjukanmälan till Försäkringskassan redan första sjukdagen. Det kan du göra här på Försäkringskassan eller via telefon: 0771-524 524.