Axel Weüdelskolan / Planering / Viktiga datum för elever

Viktiga datum för elever
SFI
Kurser i svenska för invandrare startar den 26 augusti och den 9 november. Ansökan görs via länken nedan.

länk till SFI-ansökan

 

Grundläggande vuxenutbildning

Kurser på grundläggande nivå startar enligt nedan:

23 augusti - kurser i engelska, matematik, samhällskunskap, svenska, svenska som andraspråk (sista ansökningsdag 1 augusti)

1 november - kurser i engelska (ej delkurs 1), matematik, svenska, svenska som andraspråk (sista ansökningsdag 1 oktober)

Ansökan till samtliga kurser görs via länken nedan.

länk till Gruv-ansökan

 

Gymnasial vuxenutbildning

Kurser på gymnasial nivå startar enligt nedan:

23 augusti - kurser i biologi, fysik, kemi, engelska, gymnasiearbete, historia, matematik, naturkunskap, religion, samhällskunskap, svenska, svenska som andraspråk (sista ansökningsdag 1 augusti)

1 november - kurser i biologi, fysik, kemi, engelska, gymnasiearbete, historia, matematik, naturkunskap, religion, samhällskunskap, svenska, svenska som andraspråk (sista ansökningsdag 1 oktober)

Ansökan till samtliga kurser görs vi länken nedan.

länk till Gy-ansökan

Kursstarter SFI - Svenska för invandrare 2021

26 augusti  - Ansökan via hemsidan

Ansökan SFI

Kursstarter Grundläggande vuxenutbildning 2021

Vi har följande kursstarter på Gruv:

23 augusti  - kursstart SVE, SVA, ENG, MA, SH

(Sista ansökningsdag 1 augusti)

1 november - kursstart SVE, SVA, ENG, MA

(Sista ansökningsdag 1 oktober)

Ansökan Gruv

Kursstarter Gymnasial vuxenutbildning 2021

Vi har följande kursstarter på Gy Vux:

23 augusti  - kursstart reguljär och flex

(Sista anmälningsdag 1 augusti)

1 november - kursstart flex

(Sista anmälningsdag 1 oktober)

Ansökan Gy