Axel Weüdelskolan / Planering / Viktiga datum för elever

Viktiga datum för elever

Här hittar ni information gällande datum för elever på grundläggande och gymnasial utbildning.

Kursstart gymnasiala kurser

Nästa kursstart för gymnasiala kurser är måndag den 24 augusti 2020

 

Vår 2020

Information till dig som sökt gymnasialakurser inom vuxenutbildningen på Axel Weüdelskolan och har planerad kursstart den 23 mars 2020.

Enligt rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Regeringen har Axel Weüdelskolan gått över till distans- och fjärrundervisning för att minska takten på smittspridning av coronaviruset. För att vi ska försöka upprätthålla så hög kvalité som möjligt kommer det bli en del förändringar för dig som sökt en kurs som skall starta måndagen den 23 mars 2020.

Vi kommer inte kunna starta upp alla kurser som det var tänkt. I nuläget kommer samtliga kurser inom matematik på gymnasialnivå att starta under v. 13. För de av er som sökt till någon av våra matematikkurser kommer ni bli kontaktade av skolan för att säketställa att ni har tillgång till vår lärplattform, Google - classroom.

För övriga ämnen kommer vi starta upp kurserna så fort vi har möjlighet. Det är viktigt för oss att säkerställa att vi har en bra digital lärmiljö och lärarresurser på plats. Axel Weüdelskolan kommer tillsamamns med Kunskapsnavet att kontakta dig personligen och informera när det blir aktuellt med kursstart. I nuläget kan vi inte ge besked om när vi kan starta upp olika kurser men vi arbetar för att komma igång med nya kurser så fort det är möjligt. Vi hoppas att ni har överseende med det.

För dig som redan läser en kurs på Axel Weüdelskolan är det viktigt att du är inne i Classroom och följer den information som du får av berörd lärare.

Information som berör hela skolan kommer löpande att läggas ut på vår hemsida.

Monica Thiel,
Rektor Axel Weüdelskolan

Länk till Gy-kurser  Anmälan via Kunskapsnavet

 

Information till dig som sökt GRUV på Axel Weüdelskolan och har planerad kursstart den 23 mars 2020.

Enligt rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Regeringen har Axel Weüdelskolan gått över till distans- och fjärrundervisning för att minska takten på smittspridning av coronaviruset. För att vi ska försöka upprätthålla så hög kvalité som möjligt kommer det bli en del förändringar för dig som sökt en kurs som skall starta måndagen den 23 mars 2020.

Vi kommer inte att starta upp några nya kurser som planerat. I nuläget kan vi inte ge besked om när vi kan starta upp olika kurser men vi arbetar för att komma igång så fort det är möjligt. Du kommer att blir personligen kontaktad när ni kan börja. Vi hoppas att ni har överseende med det.

För dig som redan läser en kurs på Axel Weüdelskolan är det viktigt att du är inne i Classroom och följer den information som du får av din lärare.

Information som berör hela skolan kommer löpande att läggas ut på vår hemsida.

Monica Thiel

Rektor
Axel Weüdelskolan

Kursstarter SFI - Svenska för invandrare 2020

SFI augusti 2020:

25/8

SFI november 2020: 

3/11

Kursstarter Grundläggande vuxenutbildning 2020

Gruv sommaren 2020:

Inga nya intag är planerade under sommaren 2020.

Gruv hösten 2020:

24/8

2/11

Kursstarter Gymnasial vuxenutbildning 2020

GyVux sommaren 2020:

Inga nya intag är planerade under sommaren 2020. 

GyVux HT-2020:

24/8

2/11