Axel Weüdelskolan / Planering / Viktiga datum för elever

Viktiga datum för elever

Här hittar ni information gällande datum för elever på grundläggande och gymnasial utbildning.

Vår 2020

Flex-kursstart på GyVux den 14/1-20.

Första obligatoriska lektionstillfället på Gy-kurser VT2020

Länk till Gy-kurser

Länk till litteraturlista för Gy-kurser (länk tillfälligt avbruten för uppdatering)

Anmälan via Kunskapsnavet

Kursstarter SFI - Svenska för invandrare 2020

januari 2020:

14/1 Studieväg 2 och 3

21/1 Studieväg 1

mars 2020:

18/3 Studieväg 1, 2 och 3

maj 2020: 

19/5 Studieväg 1, 2 och 3

Kursstarter Grundläggande vuxenutbildning 2020

Gruv våren 2020:

13/1

23/3

8/6

Gruv hösten 2020:

24/8

2/11

Kursstarter Gymnasial vuxenutbildning 2020

GyVux VT-2020:

14/1

23/3

1/6

GyVux HT-2020:

24/8

2/11