Axel Weüdelskolan / Planering / Vanliga frågor

Vanliga frågor

Betyg 

Om du vill ha dina betyg så går det bra att beställa dem via vår hemsida, Betygsbeställning

upp

CSN

Om du vill ansöka om studiemedel så kontaktar du CSN (Centrala studiestödsnämnden), tel 0771-27 60 00, www.csn.se

upp

Datorer 

Elever inom vuxenutbildningen har tillgång till datorer på skolan (ej under Corona-pandemin) och har inte möjlighet att låna dator under utbildningstiden. Undantagna är elever som studerar på yrkesutbildningar. 

upp

Schema

Schema för alla utbildningar på skolan finns på vår hemsida, Schema Axel Weüdelskolan

upp

Frånvaroanmälan 

Frånvaroanmälan görs via mejl till undervisande lärare i kursen eller till  This is an email address eller via telefon 0480-45 18 00.

upp

Skolmejl

Alla elever som studerar på skolan får en mejladress att använda under utbildningstiden. Mailadressen består av This is an email address. Nya elever kan begära ut inloggningsuppgifter via vår hemsida. Om du har ett ksgyf-konto sedan tidigare men har glömt lösenordet så kan du begära ett nytt via vår hemsida.

upp

Studieintyg

Inskrivna elever kan beställa studieintyg via This is an email address

upp

Utbildningar 

På Axel Weüdelskolan erbjuder vi följande utbildningar, se länkarna nedan.

SFI Svenska för invandrare

Grundläggande vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning

Lärvux

Yrkesutbildningar

Yrkeshögskoleutbildning

upp

Öppettider för receptionen

Du når även receptionen på telefon 0480-45 18 00 eller via mejl This is an email address

måndag till torsdag

kl 08.00-09.30

kl 10.00-12.00

kl 13.00-14.00

kl 14.30-15.00 Telefon till 16:00.

fredag

kl 08.00-09.30

kl 10.00-12.00

kl 13.00-14.00

kl 14.30-15.00

 Kursavbrott

Om du som elev vill avbryta dina studier så tar du kontakt med läraren för kursen.

upp