Axel Weüdelskolan / Utbildning

Utbildning

Elever studerar i grupp

Läs mer om Axel Weüdelskolans utbildningar under länkarna till vänster.

Du väljer själv vilken kombination av kurser du vill studera – högst sex kurser. För att du ska lyckas och känna tillfredsställelse med dina studier är det viktigt att du börjar studera på rätt nivå utifrån dina förkunskaper och att inriktningen motsvarar dina behov.

Alla som studerar hos oss ska ha haft ett samtal med studie- och yrkesvägledare. Detta gäller även de som kompletterar ett eller flera ämnen.

Webbansökan