Axel Weüdelskolan / Utbildning / Ansökan / Prövning Gruv

Prövning Gruv

Under hösten 2020 kommer vi tyvärr inte att kunna ta emot prövningselever på grundläggande nivå. Vi återkommer med information gällande prövningar på Gruv under våren 2021.

Information om prövning

 Tänk på,

- att man måste ha ett ksgyf-mejlkonto för att få genomföra en prövning, oavsett ämne.

- att när du anmäler dig till en prövning ska du redan ha de kunskaper som du vill bekräfta med ett betyg i ditt ämne och din nivå.

- att det är ditt ansvar att informera dig om vilka tider och salar som gäller för provtillfällen.

- att det är ditt ansvar att ta del av vilket läromedel (bok) som gäller för prövningen.

- när prövningen påbörjas (uppstart) delger läraren vad eleven skall göra under prövningen.

- att vid fusk eller plagiat gäller skolans regler vilket kan innebär att dina provresultat stryks.

Folder om prövning