Prövning

Information till dig som har anmält dig till prövning under våren 2020 vid Axel Weüdelskolan Kalmar
Publicerad: 2020-04-06 16:03

Inom vuxenutbildning har vi tillfälligt gått över till distans- och fjärrundervisning för att hindra smittspridning av Covid-19. Det innebär att vi har fått genomföra en del förändringar i vårt utbud och vår undervisning. Vi kommer inte kunna erbjuda prövningar under våren 2020 på ett rättsäkert sätt och därmed stoppat alla prövningar tillsvidare.
Du som har anmält dig till en prövning och betalt in en prövningsavgift kommer få dina pengar återbetalda. För att vi skall kunna göra det ber vi dig kontakta skolan via mail eller telefon med dina kontouppgifter.
Kontakt
E-post: This is an email address
Telefon:0480-45 18 00
Vi förstår att det kan medföra problem för dig men hoppas att du har överseende. Vi kommer att erbjuda prövningar även framöver men kan i nuläget inte ange tidpunkt. Information kommer löpande att läggas ut på vår hemsida.

Monica Thiel
Rektor
Axel Weüdelskolan

Information om prövning

 Tänk på,

- att man måste ha ett ksgyf-mejlkonto för att få genomföra en prövning, oavsett ämne.

- att vissa ämnen även har en praktisk provdel och att delproven i dessa fall äger rum vid två olika tillfällen. Detta gäller svenska, engelska, naturkunskap och vissa i kurser i matematik.

- att när du anmäler dig till en prövning ska du redan ha de kunskaper som du vill bekräfta med ett betyg i ditt ämne och din nivå.

- att det är ditt ansvar att informera dig om vilka tider och salar som gäller för provtillfällen.

- att det är ditt ansvar att ta del av vilket läromedel (bok) som gäller för prövningen.

- när prövningen påbörjas (uppstart) delger läraren vad eleven skall göra under prövningen.

- att vid fusk eller plagiat gäller skolans regler vilket kan innebär att dina provresultat stryks.

Folder om prövning