Prövning

Ansökan om prövning görs till Kunskapsnavet och anmälan lämnas sedan in i receptionen på Axel Weüdelskolan. Legitimation krävs vid anmälan.
Se länk till folder om prövning.
____________________________________________________________

Nedanstående information riktar sig endast till de elever som anmält sig till prövning fram till och med den 17/01-2020 som är sista anmälningsdag för prövning under första prövningstillfället på vårterminen 2020.
__________________________________________________

Välkommen till prövning på Axel Weüdelskolan v. 5-6.

Det obligatoriska informationsmötet om prövningar äger rum på Axel Weüdelskolan den 22/01-2020, kl 16.45 i aula 1.

På mötet får du information om när och var prövningen kommer att äga rum och vem som kommer att vara din examinerande lärare.
Provtillfällena kommer att äga rum under andra prövningsveckan.

Information om prövning

 Tänk på,
- att vissa ämnen även har en praktisk provdel och att delproven i dessa fall äger rum vid två olika tillfällen. Detta gäller svenska, engelska, naturkunskap och vissa i kurser i matematik.

- att när du anmäler dig till en prövning ska du redan ha de kunskaper som du vill bekräfta med ett betyg i ditt ämne och din nivå.

- att det är ditt ansvar att informera dig om vilka tider och salar som gäller för provtillfällen.

- att det är ditt ansvar att ta del av vilket läromedel (bok) som gäller för prövningen.

- när prövningen påbörjas (uppstart) delger läraren vad eleven skall göra under prövningen.

- att vid fusk eller plagiat gäller skolans regler vilket kan innebär att dina provresultat stryks.

Folder om prövning