Prövning

Ansökan om prövning görs till Kunskapsnavet och anmälan lämnas sedan in i receptionen på Axel Weüdelskolan. Legitimation krävs vid anmälan.
Se länk till folder om prövning.
____________________________________________________________

Nedanstående information riktar sig endast till de elever som anmält sig till prövning fram till och med den 17/04-2020 som är sista anmälningsdag för prövning under andra prövningstillfället på vårterminen 2020.
__________________________________________________

Välkommen till prövning på Axel Weüdelskolan v. 18-19.

Det obligatoriska informationsmötet om prövningar äger rum på Axel Weüdelskolan den 22/04-2020, kl 16.45 i aula 1.

På mötet får du information om när och var prövningen kommer att äga rum och vem som kommer att vara din examinerande lärare.

Information om prövning

 Tänk på,

- att man måste ha ett ksgyf-mejlkonto för att få genomföra en prövning, oavsett ämne.

- att vissa ämnen även har en praktisk provdel och att delproven i dessa fall äger rum vid två olika tillfällen. Detta gäller svenska, engelska, naturkunskap och vissa i kurser i matematik.

- att när du anmäler dig till en prövning ska du redan ha de kunskaper som du vill bekräfta med ett betyg i ditt ämne och din nivå.

- att det är ditt ansvar att informera dig om vilka tider och salar som gäller för provtillfällen.

- att det är ditt ansvar att ta del av vilket läromedel (bok) som gäller för prövningen.

- när prövningen påbörjas (uppstart) delger läraren vad eleven skall göra under prövningen.

- att vid fusk eller plagiat gäller skolans regler vilket kan innebär att dina provresultat stryks.

Folder om prövning