Axel Weüdelskolan / Utbildning / SFI utbildning i svenska för invandrare

SFI utbildning i svenska för invandrare

elever och lärare diskuterar i grupp

Utbildningen i svenska för invandrare är en kvalificerad språkutbildning som syftar till att ge vuxna invandrare grundläggande kunskaper i svenska språket enligt Skolverkets kursplaner.

Länk till Skolverket om SFI

En person har rätt att delta i utbildning i svenska för invandrare på Axel Weüdelskolan från och med andra kalenderhalvåret det år han eller hon fyller 20 år, om han eller hon är bosatt i Kalmar kommun, och saknar sådana grundläggande kunskaper i svenska språket som utbildningen syftar till att ge.

Intagningen till SFI-kurserna sker kontinuerligt i mån av plats och studierna pågår hela året.

Undervisning

Undervisningen omfattar 15 timmar i veckan utlagda på fem halvdagar. Beroende på studiebakgrund och förkunskaper tar SFI- studierna olika lång tid. Det finns även möjlighet att studera på kvällstid, för dig som är studievan.

SFI-undervisningen är indelad i tre studievägar och bedömningen av på vilken nivå en elev ska börja sina studier utgår från en kartläggning av elevens kunskaper, förutsättningar och vad som i övrigt kan ha betydelse för möjligheterna att uppfylla kurskraven.

Studieväg 1 vänder sig i första hand till personer utan eller med kort studiebakgrund och studieväg 3 till dem som är mycket vana att studera.

En elev kan avsluta utbildningen i svenska för invandrare efter respektive kurs eller studieväg men intentionen är att alla elever ska ges möjlighet att studera till och med kurs D.

Om du är godkänd på kursen får du betyg. Annars kan du få ett intyg som visar vilka av kurskraven du har uppnått.

Prövning

En prövning kostar 500 kr per kurs. Har du tidigare fått betyget F eller Icke Godkänt är prövningen kostnadsfri. Kontakta alltid studievägledare om du vill göra en prövning! 

Ekonomi

Du kan kombinera SFI-studierna med arbete eller praktik
Du betalar ingenting för SFI-utbildningen

SFI:s hemsida

SFI (Utbildning i svenska för invandrare) har utvecklat en hemsida avsedd för vuxna invandrare som studerar på kurs A,B och C. Hemsidan är öppen för användning för alla som önskar. Hemsidan är ständigt under utveckling och nya filmer läggs ut med jämna mellanrum.

 www.gyf.se/kalmarsfi

Kontakt

Administratör SFI: Sofie Bergman 0480-451842

This is an email address

Bedömning av utländsk utbildning

Läroplan för SFI på flera språk

Ansökan till SFI