Axel Weüdelskolan / Utbildning / Lärvux - kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning

Lärvux - kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning

Elever arbetar med digitala hjälpmedel

Lärvux är en frivillig utbildning för dig över 20 år som behöver mer tid för inlärning på grund av ett funktionshinder. På Lärvux möter du erfarna lärare med stort engagemang som hjälper dig och ger dig stöd genom hela din utbildning.

Du är välkommen att söka kurser hos oss om du behöver extra stöd i din inlärning på grund av utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada. Kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning finns inom tre nivåer:

  • Träningsskola
  • Grundläggande nivå
  • Gymnasial nivå

Du ska ha fyllt 20 år och ha förutsättningar att tillgodogöra dig kursens innehåll.

Om utbildningen

Undervisningen sker i små grupper och du planerar studierna tillsammans med din lärare. Du studerar på deltid och de flesta grupper träffas två timmar per tillfälle och vecka.

Efter slutförd kurs får du betyg eller intyg. Studietakten anpassas efter dina förkunskaper och behov.

För mer information se Skolverkets information:

När börjar utbildningen?

De kurser som startar i augusti/september ansöker du till i maj. Antagning sker även kontinuerligt under året. Längden på kurserna varierar. Kurserna startar under förutsättning att det är tillräckligt många sökande.

I urvalet bland de sökande ges företräde till den som har störst behov av utbildningen. Du får förtur om du inte tidigare har läst hos oss eller om kursen behövs för ditt yrkesliv eller verksamhet.

Kostnadsfri

Du får eller får låna material du behöver för dina studier. Utbildningen är gratis, det finns inga kursavgifter.

Är du intresserad?

Är du intresserad av att studera hos oss eller vill ha mer information kontakta någon av personerna nedan eller fyll i en intresseanmälan. Vi bokar ett möte och gör en ansökan tillsammans utifrån dina önskemål och dina förutsättningar:

Anna Åhman, Lärare
0480-45 19 17
This is an email address

Marie-Louise Anderzén
Studie- och yrkesvägledare
0480-45 18 15
This is an email address

 

Kontakt

Anna Åhman, Lärare
0480-45 19 17
This is an email address