Stöd

Du kan få stöd av skolan om du har svårt för att läsa, eller har svårt för matematik.

Om du läser långsamt, har svårt att förstå det du läser, har svårt för matematik, har svårt med koncentrationen eller har svårigheter med att organisera och planera dina studier erbjuder vi dig stöd, nya lärverktyg och anpassningar i skolmiljön.

Det kan handla om en funktionsnedsättning eller att du har inlärningshinder av andra orsaker.

Målet med stödet är att du blir mer självständig dina studier med hjälp av ny teknik och med goda strategier.

Du kan få dina läs - och skrivförmågor testade.

Kontakta

Susanne Truedsson

Signatur: STN

Specialpedagog Arb. Rum 113

Specialpedagog

0480-45 18 18

Kunskapsnavet

Tel. 0480-45 01 50

Telefontid: må - to 10-12 och 13 - 15, fre 10 - 12

This is an email address