Axel Weüdelskolan / Utbildning / Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning

Mot nya möjligheter, Välkommen till Komvux!

Gymnasial vuxenutbildning ger samma kompetens och behörighet som ungdomsgymnasiet.

Gymnasial vuxenutbildning är till för dig

  • som vill skaffa behörighet för högskolestudier
  • som har avbrutit dina tidigare gymnasiestudier
  • som vill ha slutbetyg från gymnasieskolan
  • som önskar förkovra dig i några ämnen.

Gymnasial vuxenutbildning ger samma kompetens och behörighet som ungdomsgymnasiet. Du kan läsa och kombinera kurser efter behov och intresse. Du kan börja studera på den nivå som passar
dina förkunskaper.

Kunskapsnavet

Vänd dig till Kunskapsnavets studie- och yrkesvägledare för mer information. Tfn: 0480-45 01 50

Kunskapsnavet