Kostenheten / Om Kostenheten

Om Kostenheten

Kostenheten ansvarar för måltidsförsörjningen på Gymnasieskolorna i Kalmar, Jenny Nyströmsskolan, Lars Kaggskolan och Stagneliusskolan. Samtliga skolor har egna tillagningskök. I enheten ingår även två cafeterier, café Jenny och café Kagg.

Kostenheten serverar lunch till ca 3 250 gäster varje dag. Utöver detta serveras frukost till elever som går idrottsinriktade program.

Föregående12