Lars Kaggskolan / Kontakt / Biblioteket

Välkommen till biblioteket!

På biblioteket kan du bland annat hitta relevant information till dina skolarbeten, låna böcker för lustläsning eller bara sitta här och plugga. Minst en bibliotekarie finns på plats hela skoldagen för handledning i informationssökning, hjälp med källkritik eller annat som ni behöver.

Förutom skönlitteratur och facklitteratur finns också ett antal webbresurser som du kan använda. En del webbresurser finns det lösenord till som vi lämnar ut, vilket gör att du också kan sitta hemma med ditt skolarbete, men några databaser går endast att använda på skolan.

Det finns också drygt 30 tidskrifter. Du kan läsa följande dagstidningar hos oss: Barometern, Dagens Nyheter och Östra Småland.

Kaggs bibliotek på Kunskapsporten

Kontakta oss

Pia Larsson

Signatur: LPI

Bibliotekarie

0480-45 16 75

Sandra Pedersen

Signatur: PSA

Bibliotekarie