Lars Kaggskolan / Kontakt / Biblioteket

Välkommen till biblioteket!

På biblioteket kan du bland annat hitta relevant information till dina skolarbeten, låna böcker både till skolarbeten och fritiden, eller bara sitta här och plugga. Två bibliotekarier finns på plats hela skoldagen för handledning i informationssökning, hjälp med källkritik eller annat som du behöver.

Förutom skönlitteratur och facklitteratur finns också ett antal webbresurser som du kan använda både när du är här på skolan och hemma. Vi har bland annat Landguiden, NE, Artikelsök och Alex författarlexikon, men också tillgång till flera databaser med vetenskapliga rapporter och uppsatser, bland annat den engelskspråkiga EBSCO. 

På biblioteket har vi också ett antal tidskrifter, bland annat Forskning och framsteg, Illustrerad vetenskap, Medicinsk vetenskap, Populär historia och Teknikhistoria. Du kan läsa följande dagstidningar hos oss: Barometern och Dagens Nyheter.


Kaggs bibliotek på Kunskapsporten

Kontakta oss

Pia Larsson

Signatur: LPI

Bibliotekarie

0480-45 16 75

Sara Lidén

Signatur: OSA

Bibliotekarie

0480-45 16 75