Kurator


Hos oss skolkuratorer kan du få samtalsstöd, oavsett om det handlar om ditt egna mående, skolan, familjen eller andra relationer.

Vår målsättning är att du ska lyckas med dina studier och må bra. Vi arbetar för att skolan ska ge dig förutsättningar att klara av det.

Kuratorerna är aktiva i skolans arbete med trygghet och likabehandling och är angelägna om att det skapas en lugn och trygg studiemiljö på skolan.

Vi kan ge råd och tips om stipendier och studieekonomi. Vi kan också hjälpa dig att hitta vägar till andra stödkontakter och myndigheter. 

Kontakta oss

Karolina Axelsson

Signatur: AKA

Kurator

IM-programmen

0480-45 34 46

070- 263 07 16

Liza Leonhardt

Signatur: LLI

Kurator

EE, TE och VF-programmen

0480-45 16 18

072-714 80 08

Niklas Petersson

Signatur: PNI

Kurator

BA, FT, HV och NA-programmen

0480-45 16 91

072-205 13 58