Lars Kaggskolan / Kontakt / Elevhälsan / Skolsköterska/skolläkare

Skolsköterska/skolläkare

Till oss kan du komma med frågor, funderingar och problem som rör både kropp och själ. Vi arbetar utifrån en helhetssyn med hälsofrämjande och förebyggande insatser.

Samtliga elever erbjuds i årskurs 1 ett individuellt hälsosamtal tillsammans med skolsköterskan. Hälsosamtalet utgår ifrån ett frågeformulär som eleven fyller i enskilt. Frågorna berör elevens levnadsvanor och omfattar bl.a. mat – motion – sömnvanor. Vi tar även upp trivsel i skolan, fritidsintressen samt tankar omkring sexualitet, alkohol, tobak och droger.

Skolsköterskan och skolläkaren har tystnadsplikt.
Vi har drop-in tid varje skoldag kl. 11.00 - 12.00
Tid till skolläkaren och skolpsykolog bokas via skolsköterskorna.

Skolläkare 

Skolpsykolog Charlotte Blomqvist

Kontakta oss

Anna Jansons

Signatur: JAN

Skolsköterska

IM - programmen

0480- 45 16 88

070-325 06 66

Evelyn Johansson

Signatur: JEV

Skolsköterska

EE, TE och VF-programmen

0480-45 16 17

070-285 56 17

Helene Sundin

Signatur: SHE

Skolsköterska

BA, FT, HV och NA-programmen

0480-45 16 16

070-281 76 16

Drop In

Alla skolsköterskor har drop-in, varje skoldag kl 11-12.

Övriga tider bokas efter överenskommelse.