Lars Kaggskolan / Kontakt / Elevhälsan / Speciallärare/Specialpedagog

Speciallärare/Specialpedagog

Specialpedagogiska insatser ska ses som ett komplement till skolans allmänna pedagogiska verksamhet. Specialpedagogen och specialläraren ska ur ett salutogent, hälsofrämjande och förebyggande perspektiv kartlägga hinder och möjligheter i lärmiljön samt bidra med kunskap kring tillgänglig lärmiljö, extra anpassningar och särskilt stöd.

Vi arbetar i förebyggande syfte genom att skapa, utveckla och anpassa lärmiljöer så att alla elever ska får möjlighet att utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål och inom ramen för den ordinarie verksamheten. Ibland behövs extra anpassningar eller särskilt stöd under en kortare eller längre tid vilket utarbetas i samverkan med undervisande lärare, lots, resurslärare på RC och övrig elevhälsa.

Vi nås via telefon eller e-post.

Läs mer om RC här >>

Kontakta oss

Maria Fröjd Engström

Signatur: FM

Specialpedagog

EE,TE,VF,IM(Ö),IM(NAV),IMS(LK)

072-511 91 68

Johanna Johansson

Signatur: JH

Speciallärare

EE,TE,VF,IM(Ö),IM(NAV),IMS(LK)

070-34 69 764

Rebecca Jusmo

Signatur: JR

Speciallärare

BA, FT, HV, NA, IMS (VG)

072-514 29 43

Susanna Quiros

Signatur: QSU

Specialpedagog

BA, FT, HV, NA, IMS (VG)

072-203 15 79