Lars Kaggskolan / Kontakt / Elevhälsan / Speciallärare/Specialpedagog

Speciallärare/Specialpedagog

Specialpedagogiska insatser ska ses som ett komplement till skolans allmänna pedagogiska verksamhet. Specialpedagogen och specialläraren ska ur ett salutogent, hälsofrämjande och förebyggande perspektiv kartlägga hinder och möjligheter i lärmiljön samt bidra med kunskap kring tillgänglig lärmiljö, extra anpassningar och särskilt stöd.

Vi arbetar i förebyggande syfte genom att skapa, utveckla och anpassa lärmiljöer så att alla elever ska får möjlighet att utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål och inom ramen för den ordinarie verksamheten. Ibland behövs extra anpassningar eller särskilt stöd under en kortare eller längre tid vilket utarbetas i samverkan med undervisande lärare, lots, resurslärare på RC och övrig elevhälsa.

Vi nås via telefon eller e-post.

Läs mer om RC här >>

Kontakta oss

Sofia Brinkefors

Signatur: BS

Speciallärare

BA, FT, HV, NA, IMA21, IMY21

Maria Fröjd Engström

Signatur: FM

Specialpedagog

EE,TE,VF,IM21L,IMS21M, IMS21N

072-511 91 68

Susanna Quiros

Signatur: QSU

Specialpedagog

BA, FT, HV, NA, IMA21, IMY21

072-203 15 79