Lars Kaggskolan / Kontakt / Elevkåren

Elevkåren

Elevkåren är en fristående intresseförening för Lars Kaggskolans alla elever. Du blir medlem genom att anmäla dig på kårens expedition.

Vilka är vi?

Vi är kårstyrelsen, även så kallade KÅRantän. Kort och gott, en samling magiker och tragiker. Kårstyrelsen består av 11 utvalda kårmedlemmar. Alla personer i kårstyrelsen har på ett eller annat sätt kandiderat för en särskild post. Antingen genom valberedningen eller "självnomineringen" har personen nominerats och röstats fram av de kårmedlemmar som närvarade under årsmötet.

Vill du veta mer?
Besök vår egen webbplats här >>

Allt detta jobbar vi med i Kåren under läsåret!

Årsmöte
Drogfria mötesplatser
Inflytandesgrupp
Balen
Balfotografering
Hedersmedaljer och diplom
Studenten
Studentmössor och studentkläder
Studentfotografering
Oskarsmatchen
Skolfotografering
Rugby
Swinget
Skattjakten Sektioner
Alkoholpolicyn
Försäljning av Kaggdress och K-leg
Skol DM
Triaden
Kåren
Extasen
Kaggdressen
Årsbok
Utbildningskatalog
Kårfester
Kaggdagen
Paraplyorganisation för GYF-kårer mm. 

Elevkårens styrelse

Kontakta oss!

Ordförande
Anakin Engman, TE20B
tel. 073-155 99 88, This is an email address

Vice ordförande
Beata Rejneborg, TE20D
tel. 070-880 58 55, This is an email address

Sekreterare
Matilda Eriksson, NA21F
tel. 073-429 92 27, This is an email address

Ekonomiansvarig
Johan Skarsgård, TE21D
tel. 076-244 82 22, This is an email address

Rugbyansvarig
Tilde Lender, TE20C
tel. 070-731 21 21, This is an email address

Sponsoransvarig
Hampus Jonsson, TE20D 
tel. 070-171 32 78, This is an email address

Sektionsansvarig
Hilda Almroth, TE20A
tel. 073-339 09 94, This is an email address

Nöjesansvarig
Estelle Rosén, TE20D 
tel. 073-350 44 03, This is an email address

PR-ansvarig
Oscar Bonnedahl, NA21D
tel. 072-152 70 31, This is an email address

Materialansvarig
Frida Andersson, TE20C
tel. 073-263 02 21, This is an email address

Idrottsansvarig
Wilmer Ahrenius, NA21F
tel. 076-795 64 95, This is an email address