Lars Kaggskolan / Kontakt / Frånvaroanmälan - personal

Frånvaroanmälan - personal

Sjuk/VAB-anmälan personal

Vid icke planerad frånvaro, såsom sjukdom eller VAB, mailar du som personal på skolan till This is an email address senast 07.30 samma dag som frånvaroanmälan gäller. Mailet bör innehålla följande:

Information om frånvaro, VAB eller sjukdom och förmodad längd på frånvaron.

För lärare:
För att elevernas undervisning ska fungera så bra som möjligt är det önskvärt att följande information också bifogas:

  • Information om lektionsinnehåll/planering (gärna i Google Classroom och glöm inte att dela den)
  • Information om behov av vikarie, upplåsning av klassrum och/eller om eleverna kan arbeta självständigt/digitalt.
  • Kopia på eventuellt mail som går till eleverna.

Annan ledighet, studieresa eller dylikt skall gå via rektor och vikarieanskaffning ska i största möjliga mån skötas på egen hand inom arbetslaget.

Frånvaroanmälan hanteras i första hand av personalredogörare. Vid personalredogörarens frånvaro hanterar planeraren mailet.