Kansli

Kansliet hittar du vid huvudentren på skolan. Personalen på kansliet arbetar med elevregistrering, personaladministration och ekonomi.

Öppettider

07:30 -16:00

Kontakta oss

Klas-Göran Johansson

Signatur: J

Planerare

0480-45 16 13

070-207 25 37

Emina Rahmanovic

Signatur: REM

Personalredogörare

0480-45 16 03

070-588 72 22

Sirkka Sillanpää

Signatur: SSI

Skolassistent

BA, IM, IMS och TE - programmen

0480-45 16 02

Maria Siverman

Signatur: SMA

Skolassistent

HV, IMS och NA-programmen

0480-45 16 01

Elisabeth Stening

Signatur: SEL

Ekonomiassistent

Ekonomi, fakturor och busskort

0480-45 16 04

Jenny Waller

Signatur: WJE

Skolassistent

EE, FT och VF-programmen

0480-45 16 08