Lars Kaggskolan / Kontakt / Administration

Expeditionens sommartider

Expeditionen hittar du vid huvudentrén på skolan. På expeditionen träffar du administrativ personal som främst hanterar elevärenden, personaladministration och ekonomi.

Expeditionen är stängd vecka 28-31.
Under v. 28 och v. 29 hanteras brådskande ärenden via
E-post:
This is an email address

Glad sommar!

Kontakta oss

Anette Mårtensson

Signatur: MAN

Ekonomiassistent

0480-45 16 04

Emina Rahmanovic

Signatur: REM

Personalredogörare

0480-45 16 03

070-588 72 22

Sirkka Sillanpää

Signatur: SSI

Skoladministratör

IM, IMS och TE - programmen

0480-45 16 02

Maria Siverman

Signatur: SMA

Skoladministratör

BA, HV och NA-programmen

0480-45 16 01

Jenny Waller

Signatur: WJE

Skoladministratör

EE, FT och VF-programmen

0480-45 16 08