Lars Kaggskolan / Kontakt / Planerare

Planerare

En gymnasieskola är starkt beroende av en funktionell planering. Läsårsplanering, tjänsteplanering, schemaläggning är uppgifter som kräver expertkompetens och kontinuerligt arbete under läsårscykelns olika skeden.

Vår planeringsfunktion utgörs av Clas Johansson.

Klas-Göran Johansson

Signatur: J

Planeringschef

0480-45 16 13

070-207 25 37