Lars Kaggskolan / Kontakt / Arbetslagsledare

Arbetslagsledare

Bygg- och anläggningsprogrammet BA:
Per Molinder (MP)

El- och energiprogrammet EE:
Stefan Mellberg (MT)

Fordons- och transportprogrammet FT:
Annbritt Eriksson (ER)

Hantverksprogrammet;
Ulrika Karlsson (KU)

Introduktionsprogrammet IM:
Annika Olsson (OA)

Naturvetenskapsprogrammet NA:
Kristina Lunnergård (LI)

Teknikprogrammet TE:
Stefan Eriksson (ES)

VVS- och fastighetsprogrammet VF:
Magnus Bobin (BN)