Lars Kaggskolan / Kontakt / Skolledning

Skolledning

Elevers lärande är Lars Kaggskolans ansvar. Skolledningen arbetar för att synliggöra och skapa förståelse kring skolans mål och uppdrag.

Vi:

  • har en skola som elever och personal känner sig stolta över
  • utövar ett verksamhetsnära ledarskap bidrar till en tillåtande atmosfär 
  • har bra forum för samarbete och gemenskap
  • ger varje elev möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar

Alla elever på Lars Kaggskolan:

  • ges möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar
  • är välkomna oavsett bakgrund
  • upplever att de får det stöd som de är i behov av
  • känner sig trygga och trivs i skolan
  • tycker att utbildningen är inspirerande och utvecklande

Kontakta oss

Inga Andersson

Signatur: A

Rektor

IM-programmen

0480-45 17 71

072-705 56 73

Linda Blomdahl

Signatur: L

Programrektor

TE, VF-programmen

0480-45 16 05

070-214 27 03

Jonas Hallén

Signatur: H

Programrektor

HV och NA - programmet

0480-45 16 12

073-060 15 35

Märit Truuts

Signatur: T

Programrektor

BA, EE och FT - programmen

0480-45 16 11

070-214 83 74

Klas-Göran Johansson

Signatur: J

Planeringschef

0480-45 16 13

070-207 25 37