Lars Kaggskolan / Kontakt / Resurscentrum (RC)

Resurscentrum (RC)


Policy för Lars Kaggskolans Resurscentrum

Alla som vill ha hjälp och stöd ska erbjudas det. Verksamheten är elevstyrd, dvs. eleven styr innehåll, tid och frekvens. Resurscentrum är bemannat hela skolveckan. Eleven följer i normalfallet undervisningen i klassen. Stöd sker i första hand på icke schemalagd tid som sovmorgnar, eftermiddagar och håltimmar. Elever kan komma till RC och arbeta mot så väl långsiktiga som kortsiktiga mål.

Du når oss genom ett personligt besök, telefon eller e-post. Du som förälder är också välkommen att kontakta oss.

Öppettider:

Måndag: 08:00-17:00
Tisdag: 08:00 - 17:00
Onsdag: 08:00 - 17:00
Torsdag: 08:00 - 17:00
Fredag: 08:00-15:00

Kontakta oss

Annika Johansson

Signatur: JI

Lärare

Matematik, Biologi

0480-45 16 39

Patrik Nilsson

Signatur: NK

Lärare

Mikael Sten

Signatur: SI

Lärare

Matematik, Kemi, Fysik

0480-45 16 39

070-347 04 63