Lars Kaggskolan / Kontakt / Resurscentrum (RC)

Resurscentrum (RC)


Policy för Lars Kaggskolans Resurscentrum

Alla som vill ha hjälp och stöd ska erbjudas det. Verksamheten är elevstyrd, dvs. eleven styr innehåll, tid och frekvens. Resurscentrum är bemannat hela skolveckan. Eleven följer i normalfallet undervisningen i klassen. Stöd sker i första hand på icke schemalagd tid som sovmorgnar, eftermiddagar och håltimmar. Elever kan komma till RC och arbeta mot så väl långsiktiga som kortsiktiga mål.

Du når oss genom ett personligt besök, telefon eller e-post. Du som förälder är också välkommen att kontakta oss.

Öppettider:

Måndag: 08:00-17:00
Tisdag: 08:00 - 17:00
Onsdag: 08:00 - 17:00
Torsdag: 08:00 - 17:00
Fredag: 08:00-15:00

Kontakta oss

Johan Gustafsson

Signatur: GO

Lärare

072-244 62 77

Michaël Gustafsson

Signatur: GC

Lärare

Engelska, idrott och hälsa

0480-45 16 39

070-347 04 63

Annika Johansson

Signatur: JI

Lärare

Matematiok, Biologi

0480-45 16 39

Mikael Sten

Signatur: SI

Lärare

Matematik, kemi, fysik

0480-45 16 39

070-347 04 63