Elevkåren

Elevkåren är en fristående intresseförening för Lars Kaggskolans alla elever. Du blir medlem genom att anmäla dig på kårens expedition.

 

Vilka är vi?
Vi är kårstyrelsen, även så kallade ParKÅR. Kort och gott, en samling magiker och tragiker. Kårstyrelsen består av 11 utvalda kårmedlemmar. Alla personer i kårstyrelsen har på ett eller annat sätt kandiderat för en särskild post. Antingen genom valberedningen eller "självnomineringen" har personen nominerats och röstats fram av de kårmedlemmar som närvarade under årsmötet.

Vill du veta mer?

Besök vår egen webbplats här

Allt detta jobbar vi med i Kåren under läsåret!
Årsmöte
Drogfria mötesplatser
Inflytandesgrupp
Balen
Balfotografering
Hedersmedaljer och diplom
Studenten
Studentmössor och studentkläder
Studentfotografering
Oskarsmatchen
Skolfotografering
Rugby
Swinget
Skattjakten Sektioner
Alkoholpolicyn
Försäljning av Kaggdress och K-leg
Skol DM
Triaden
Kåren
Extasen
Kaggdressen
Årsbok
Utbildningskatalog
Kårfester
Kaggdagen
Paraplyorganisation för GYF-kårer mm. 

Elevkårens styrelse

Kontakta oss!

Ordförande
Axel Wedin, TE17D
tel. 073-377 79 05,This is an email address

Vice ordförande
Filippa Lindquist, NA18F
tel. 072-244 20 33, This is an email address

Sekreterare
Martina Canali, NA17E
tel. 073-693 57 06, This is an email address

Ekonomiansvarig
Jacqueline Blime, NA18F
tel. 076-268 77 33, This is an email address

Rugbyansvarig
Ricard Andersson NA18F
tel. 070-600 69 89, This is an email address

Sponsoransvarig
Núra Avci, NA17D
tel. 076-645 11 50, This is an email address

Sektionsansvarig
Christoffer Evaldsson, NA17E
tel. 070-984 90 60, This is an email address

Nöjesansvarig
Hanna Martinsson, TE17D
tel. 076-191 70 10, This is an email address

PR-ansvarig
Joshua Niyonzima, TE18D
tel. 076-191 70 10, This is an email address

Materialansvarig
Carl Lagerlöf, TE17B
tel. 073-085 85 36, This is an email address

Idrottsansvarig
Saga Borgström, NA17E
tel. 072-241 42 01, This is an email address

Kunskapsporten