Lars Kaggskolan / Kunskapsporten / Kontakt / Frånvaroanmälan - elev

Frånvaroanmälan för elever

Frånvaroanmälan görs i god tid innan lektionen börjar. Detta gäller även del av dag och t ex besök hos tandläkare eller läkare.

Frånvaroanmälan görs via Talsvar, telefon 0480-45 19 00, eller via Dexter >>.
Du som vårdnadshavare anmäler din sons/dotters frånvaro via Talsvar alt. Dexter. Myndig elev kan frånvaroanmäla sig själv på samma sätt. Omyndig elev kan ej göra frånvaroanmälan via Dexter.

OBS! Sjukanmälan måste göras varje dag!

Instruktion:

  • Tryck in personens 10-siffriga personnummer.
  • Tryck 9 för att anmäla frånvaro för hela dagen idag, eller ange med 6 siffror frånvarons startdatum (i formatet år-mån-dag).
  • Ange klockslag vid del av dag eller tryck 9 för hela dagen.
  • Ange med 6 siffror frånvarons slutdatum och klockslag (om det gäller del av dag) eller tryck 9 för resterande tid av dagen.
  • Klockslag anges i formatet ttmm ex.vis 0930.

En återkoppling om att anmälan är registerad går ut till dig via sms och/eller epost. För att kunna få sms och/eller e-postaviseringar behöver du gå in i Dexter och skriva in det mobilnummer och/eller e-post du vill att aviseringen ska komma till. Vi rekommenderar dig att fylla i både mobilnummer och e-post.

Elever på APU/APL ska dessutom sjukanmäla sig direkt till arbetsplatsen.

Skolans avisering av ogiltig frånvaro
Första lektionen på dagen när läraren kvitterar och fyller i ogiltig frånvaro eller sen ankomst kommer ett sms och/eller en e-post skickas till dig. Det kommer bara skickas en avisering per dag om din son/dotter får ogiltig frånvaro på fler lektioner.

/Skolledningen

Kunskapsporten