Biblioteket

Välkommen!
Här kan du få hjälp med att söka information till dina skoluppgifter, granska olika källor och få tips på böcker att läsa.

Här hittar du några snabba länkar till de vanligaste databaserna. Fler länkar finns under "söka djupare" i menyn till vänster.
Till vissa behövs inlogg, som du kan hämta på biblioteket.

Artikelsök

Artiklar i tidningar & tidskrifter

Bibliotekskatalogen

Sök i bibliotekets bestånd

Britannica

Engelskt uppslagsverk

DiVA

Vetenskapligt arkiv

EBSCO

Vetenskapliga artiklar

Nationalencyklopedin

Svenskt uppslagsverk

NCBI

Vetenskapliga artiklar

LIBRIS

De svenska bibliotekens gemensamma katalog

Kunskapsporten