Undervisningsmaterial

Här finns länkar till undervisningsmaterial som vi använt och använder när vi är ute i klasser och undervisar i informationssökning och källkritik.

På denna site kan du som elev se vilken undervisning du fått i din klass. Siten kan användas för att repetera sådant som vi gått igenom på en lektion eller för att se vad din klass gått igenom om du varit frånvarande. Tanken är även att du som lärare ska kunna se vad andra klasser har gjort och vad du skulle kunna erbjuda din klass.  

Inom källkritiksundervisningen har vi arbetat med fokus på konspirationsteorier i flera klasser. Vi har byggt upp denna webbsida, kaggbibblan.weebly.com, där det finns material om källkritik och tips på hur man kan arbeta med konspirationsteorier som en del av källkritiksundervisningen. 

Kunskapsporten