Undervisning

Här finns länkar till undervisningsmaterial som vi använder när vi är ute i klasser och undervisar i informationssökning och källkritik.

Vill du veta vilka lektioner i informationssökning och källkritik som din klass har haft?
Klicka HÄR! Den här siten kan användas för att repetera sådant som vi gått igenom på en lektion eller för att se vad din klass gått igenom om du har varit frånvarande. Tanken är att även du som lärare ska kunna gå in och se vad vi har gått igenom i din klass.