Upphovsrätt

Tecknad bild på elev som frågar om det går bra att använda bilden eleven håller i handen

Det finns mycket material att använda, både på internet och i fysisk form. Det kan handla om bilder, filmer, texter, musik. Men, är det OK för mig att använda vad jag vill, hur jag vill?

Svaret är "Nej, det är det inte". Det är upphovspersonen, han eller hon som skapade materialet, som bestämmer hur andra ska få använda det. Det är detta som kallas upphovsrätt. Upphovspersonen har rätt att bestämma över sitt material.

Så hur vet man vad upphovspersonen har bestämt?

Jo, i de flesta fall gäller Upphovsrättslagen. Den innebär att upphovspersonen/ägaren har alla rättigheter, och om jag som användare vill använda materialet så måste jag fråga ägaren om lov - jag måste alltså få tillstånd att använda det. Detta gäller alltid, om inte annat anges.

I vissa fall kan man se en ring med bokstaven C i. Det är Copyright-symbolen. Den är där för att påminna om att upphovsrättslagen gäller för det här verket. Men även om ingen symbol finns, så gäller upphovsrättslagen - alltså, att man måste fråga.

Men, måste man ALLTID fråga om lov? Ja, nästan. Om inte ägaren redan från början har angett att materialet får användas, och hur det får användas. Det finns sätt att ange detta på, det kallas för Creative commons. Läs mer via menynerna till vänster och höger.

Bilden ovan heter "Creative commons" och är skapad av Jesper Wallerborg enligt CC BY. Bearbetad av Hanna Carlsson.