Lars Kaggskolan / Kunskapsporten / Om skolan / Elevhälsans infosida

Elevhälsans infosida

Skolan har till uppdrag att se till att eleverna har en bra miljö för sin kunskapsutveckling och personliga utveckling. Elevhälsan har i detta en förebyggande och hälsofrämjande roll.

Elevhälsan på Kagg består av kuratorer, skolsköterskor och speciallärare/-pedagoger.

På denna sida har du möjligheten att ta del av vad vi på Elevhälsan erbjuder. Dels är det länkar till olika webbplatser som vi tror du kan ha glädje av samt övrig information som du kan ha nytta av under din tid här på Kagg.

Hälsa

UMO
UMO agerar som en ungdomsmottagning online. Här kan du få kunskap om kroppen, sex, relationer, psykisk hälsa, alkohol och droger, självkänsla, och mycket annat. Du kan få svar på dina frågor eller få nya idéer om hur man kan tänka kring sitt liv.
Besök UMO >>
Filmer, tester, spel och lästips på UMO >>

Kalmar kommuns webbportal för barn och ungas psykiska hälsa
Kalmar kommun har en samlingsportal med information och länkar om olika typer av tillstånd och situationer som direkt eller indirekt har betydelse för barn och ungas psykiska hälsa.
Besök portalen >>

Tjejzonen
Tjejzonen arbetar med att förebygga och lindra psykisk ohälsa genom att ge stöd till tjejer via fysiska och virtuella möten.
Besök Tjejzonen >>

Självskadebeteende
Här kan du få svar och stöd om du själv eller någon du känner, skadar sig.
Besök Nationella Självskadeprojektets webbplats >> 

Självmordsupplysningen
På självmordsupplysningens webbplats kan du få svar på många frågor om hur det är att må dåligt.
Besök Självmordsupplysningen >>

Nätskydd och nätvett
Här kan du också få lite tips hur du kan göra om du blivit kränkt eller utsatt på nätet. Länkarna har våra IKT-pedagoger samlat här.
Besök webbplatsen >>

Snorkel
På Snorkel hittar du många olika strategier att kunna må bättre.
Besök Snorkels webbplats med strategier >> 

Ergonomi vid datorarbete
Vår kropp - muskler och hjärna - är inte anpassad för stillasittande och ständigt skärmsittande. Behåll din goda fysik, undvik smärta och öka koncentrationen genom att använda tipsen om variation, vinkel och rörelse.
Gå till webbplatsen >> 

Sex och samlevnad

RFSU
Genom sexualupplysning, utbildning och opinionsbildning vill vi slå hål på fördomar, bota kunskapsbrist och öka den sexuella hälsan.
Besök RFSU:s webbplats >>

RFSL är ungdomsförbundet för homosexuella, bisexuella, transpersoner och queeras rättigheter.
RFSL Ungdom - Ungdomsförbundet för HBTQ-personers rättigheter >>

På den här informationssidan från Landstinget står det mycket om Sex och relationer >>

Alkohol och droger

Drugsmart hjälper dig att hitta den information du söker om alkohol och andra droger. Ungdomar berättar om egna erfarenheter av missbruk i familjen.
Besök Drugsmarts webbplats >> 

Tobaksfri utmaning

landstinget i Kalmar län som arbetar för att länets invånare ska må bättre. Tobaksfri utmaning innebär i korthet att man antar utmaningen och väljer tobaksfrihet samt en hälsosam livsstil.
Tobaksfri utmanings webbplats >>

Hedersrelaterat våld och förtryck

ALLA LIKA – ALLA OLIKA! Ung i hederskulturen i Sverige? Kommer du ihåg Pela och Fadime? Här får du information och personligt stöd.
Glöm aldrig Pela och Fadime >>

Vill du läsa om Elektra och Sharaf hjältar och hjältinnor gå in på Fryshusets webbplats.
FBesök Fryshusets webbplats >>

Ny i Sverige

Här kan du läsa ett seriealbum om Sanam eller se filmen om tonårsflickan Shadi (SMS-kostnad för nedladdning)i ett metodmaterial för skolan.
Vägen till Sverige – att komma ensam till landet i norr >>

CSN

Studerar du på en grundskole- eller gymnasieutbildning, får du studiehjälp till och med vårterminen du fyller 20 år. Sedan kan du söka studiemedel.

CSN >>

Datorregler

Kalmarsunds Gymnasieförbund har beslutat att du som elev får låna en bärbar dator under din gymnasietid. Läs mer om gällande datorregler genom att klicka på länken nedan.

Datorregler >>

Inackorderingstillägg

Inackorderingstillägg beviljas för elever i gymnasieskola, komvux på gymnasienivå t o m vårterminen (första kalenderhalvåret) det år då man fyller 20 år. Du kan läsa mer om tillägget genom att klicka på länken nedan.

Inackorderingstillägg >>

Likabehandlingsplan

På Lars Kaggskolan är vi varandras arbetsmiljö och det ska inte förekomma kränkningar av något slag på skolan. Elever och personal skall alltid uppleva att de behandlas likvärdigt oavsett social, etnisk och kulturell bakgrund, religion eller trosuppfattning, kön, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet eller uttryck, funktionsnedsättning eller ålder. Läs mer om detta i dokumentet nedan.

Dokumentet för likabehandlingsplanen är under arbete.

Olycksfallsförsäkring

Kalmarsunds Gymnasieförbund har tecknat en olycksfallsförsäkring med Folksam för dels alla barn upp till 19 år, dels vissa andra grupper.

Olycksfallsförsäkring >>

Ordningsregler

Kaggs ordningsregler är till för att du och alla andra på skolan ska ha en arbetsmiljö och därmed studiemiljö som man trivs i.

Ordningsregler >>

Stipendier

Som gymnasieelev har du rätt att söka stipendier om du har studerat eller studerar vid några av förbundets skolor.

Stipendier >>

Värdegrundsarbete

På denna site hittar ni material som kan användas i arbetet med värdegrund och likabehandling i klassrummet.

Materialet har sammanställts av elevhälsan och biblioteket.

Länk till siten >>